slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Forskningsinstitut med infektionsfokus

 

Institutet grundades 2006 och har som främsta syfte att genom vetenskaplig forskning ta fram bra och hållbara produkter inom infektionsmedicin. Grundare är Docent Fariba Nayeri. Forskningen finansieras genom privata bidrag, konsernbidrag och olika typer av lån. Företaget inrymmer förutom ett litet forskningslabb med två anställda även en tandvårdsklinik med två anställda som också bidrar till forskningen på olika sätt. Inom lokalerna finns även en infektionsmottagning med avancerad sårvård som specialitet och även den är kopplad till forskningen.

Sedan länge finns ett etablerat samarbete med infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping men även andra Universitet som t.ex Örebro och Malmö universitet där samarbete inletts för att tidigt upptäcka inflammationer orsakade av Parodontit. Tack vare dessa samarbeten så har nu några mycket lovande produkter sett dagens ljus. En av de senaste i raden är ett patient-nära snabbtest som tas vid misstänkta infektioner och som på mindre än en minut kan särskilja mellan kroniska, akuta och infektiösa inflammationer. Till de senare produkterna hör också självtester som hjälper patienten att själv hitta akuta infektioner i olika kroppsvätskor. Läs mer under rubriken ”Produkter”.

Forskningen har också möjlighet att ta emot forskande studenter och gästforskare i viss mån. PEAS Institut AB blev under 2012 ”Forskningshuvudman”. Ett stort steg för Institutet och mot framtidens möjliga upptäckter.

PEAS Institut är beläget i botttenplanet på Söderleden 1 i Linköping.

 

 

 

Copyright © 2018 PEAS Institut AB

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS