slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Ett ungt forskningsinstitut

 

Institutet grundades 2006 och har som främsta syfte att genom vetenskaplig forskning ta fram bra och hållbara produkter inom infektionsmedicin. Grundare är Docent Fariba Nayeri. Forskningen finansieras genom privata bidrag, konsernbidrag och olika typer av lån. Företaget inrymmer förutom ett litet forskningslab med flera anställda även en tandvårdsklinik med tre anställda som också bidrar till forskningen på olika sätt. Inom lokalerna finns även en öppenvårdsmottagning för avancerad sårvård som även den är kopplad till forskningen.

Sedan länge finns ett etablerat samarbete med infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping men även andra Universitet som t.ex Örebro universitet där samarbete inletts för att tidigt upptäcka inflammationer orsakade av Parodontit. Tack vare dessa samarbeten så har nu några mycket lovande produkter sett dagens ljus. En av de senaste i raden är ett patient-nära snabbtest som tas vid så kallade Gastroenteriter och som på mindre än en minut kan särskilja mellan kroniska, akuta och infektiösa inflammationer i tarmen. Till de senare produkterna hör också snabbtester som hjälper patienten att själv hitta akuta infektioner i olika kroppsvätskor. (Självtester). Läs mer under rubriken ”Produkter”.

Forskningen har också möjlighet att ta emot forskande studenter och gästforskare i viss mån. PEAS Institut AB blev under 2012 ”Forskningshuvudman”. Ett stort steg för Institutet och mot framtidens möjliga upptäckter.

PEAS Institut är beläget i botttenplanet på Söderleden 1 i Linköping.

 

 

 

Copyright © 2018 PEAS Institut AB

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS